Získání dotace

Bezstarostná cesta až do cíle. Vyřízení dotace dešťovka na míru.

S naší komplexní službou zajišťující vyřízení dotace nebudete muset pobíhat po úřadech či odpovídat na dotazy státních úředníků. Vyberte si rozsah služby z našich dvou nabízených variant.

A. VYŘÍZENÍ ADMINISTRACE DO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI

B. KOMPLETNÍ VYŘÍZENÍ ADMINISTRACE DO PROPLACENÍ DOTACE

 

A. VYŘÍZENÍ ADMINISTRACE DO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI

Placená služba:

Cena za vyřízení administrace do schválení žádosti je 2 000 Kč s DPH. Platba za vyřízení administrace probíhá následovně: 

 • v případě, že se teprve chystáte systém realizovat, se platba za odborný posudek a administraci provede po úspěšném schválení žádosti, aby bylo možné přidat fakturu za administraci a posudek do uznatelných nákladů 
 • v případě, že podáváte žádost po dokončení realizace, se platba za odborný posudek a administraci provede před podáním žádosti, aby bylo možné přidat fakturu za administraci a posudek do uznatelných nákladů 
 • nabízíme rovněž možnost zaplatit fakturu za administraci až po schválení proplacení dotací na Váš účet. V tomto případě nelze fakturu za administraci zahrnout do uznatelných nákladů

Faktura za administraci patří mezi uznatelný náklad, po předložení faktury Vám bude faktura započítaná do způsobilých výdajů.

Proč využít služby vyřízení administrativy do akceptace žádosti? 

 • Ušetříme Vám čas a starosit. Nemusíte vyplňovat žádné formuláře a zjišťovat, co je potřeba doložit. Vše Vám nachystáme, aby bylo pro Vás doložení dokončení jednodušší.
 • Nemusíte si hlídat termíny dodání potřebných dokumentů, tato zodpovědnost přechází na nás. 

Co obdnáší vyřízení do schválení žádosti? 

Zpracujeme Vám odborný posudek, výkres situace s náhledem žádosti a dalšími potřebnými dokumenty Vám zašleme na kontrolu. Po kontrole a zaslání požadovaných dokumentů Vám žádost podáme na SFŽP a vyřídíme případné opravy nedostaků. Po akceptaci žádosti a po obdržení platby na náš účet Vám předáme Váš účet pro dokončení vyřízení žádosti (doložení faktur a dokončení realizace).

 

B. KOMPLETNÍ VYŘÍZENÍ ADMINISTRACE DO PROPLACENÍ DOTACE

Placená služba:

Cena za kompletní vyřízení administrace do proplacení dotací je 5 000 Kč s DPH. Platba za vyřízení administrace probíhá následovně: 

 • v případě, že se teprve chystáte systém realizovat, se platba za odborný posudek a administraci provede po úspěšném schválení žádosti, aby bylo možné přidat fakturu za administraci a posudek do uznatelných nákladů 
 • v případě, že podáváte žádost po dokončení realizace, se platba za odborný posudek a administraci provede před podáním žádosti, aby bylo možné přidat fakturu za administraci a posudek do uznatelných nákladů 
 • nabízíme rovněž možnost zaplatit fakturu za administraci až po schválení proplacení dotací na Váš účet. V tomto případě nelze fakturu za administraci zahrnout do uznatelných nákladů

Faktura za administraci patří mezi uznatelný náklad, po předložení faktury Vám bude faktura započítaná do způsobilých výdajů.

V případě, že si u nás necháváte zajistit realizaci na klíč, je cena za vyřízení kompletní administrace 3 000 Kč s DPH. 

Proč využít služby vyřízení administrativy do akceptace žádosti? 

 • Ušetříme Vám čas a starosit. Nemusíte vyplňovat žádné formuláře a zjišťovat, co je potřeba doložit. Vše Vám nachystáme, aby bylo pro Vás doložení dokončení jednodušší.
 • Nemusíte si lámat hlavu s uznatelnými náklady. Vaše faktury projdeme a nachystáme tak, aby proplacení nákladů proběhlo bez problémů. 
 • Nemusíte si hlídat termíny dodání potřebných dokumentů, tato zodpovědnost přechází na nás. 

Co obdnáší vyřízení do schválení žádosti? 

Zpracujeme Vám odborný posudek, výkres situace s náhledem žádosti a dalšími potřebnými dokumenty Vám zašleme na kontrolu. Po kontrole a zaslání požadovaných dokumentů Vám žádost podáme na SFŽP a vyřídíme případné opravy nedostaků. O akceptaci Vaši žádosti Vás informujeme. Pak je en na Vás, kdy nám doložíte potřebné faktury, abychom mohli dokončit proplacení dotací.