Zvýhodněný set - Septik s pískovým filtrem

Plastový tříkomorový septik v kombinaci s zemním pískovým filtrem zaručuje dostatečné přečištění odpadních vod pro jejich následné svedení do kanalizace nebo vsakovacího systému. Při zapojení sestavy tříkomorového septiku s pískovým filtrem je zajištěno přečištění odpadních splaškových vod až cca. z 96 % kvality. Je tak dosaženo pomocí 2. stupňového přečištění, které odpovídá vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb. a Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních č. 416/2010 Sb.

Výhody tříkomorových septiků v kombinaci s zemním pískovým filtrem

  • Minimální provozní údržba oproti ČOV (čistička odpadních vod)
  • Filtr je mechanický, není nutné napojovat na el. síť
  • Rozhodně nižší pořizovací cena než u domovní ČOV
  • Rychlá a jednoduchá instalace
  • Snadná doprava, osazení i údržba
  • Ideální pro nemovitosti se sezónním pobytem
  • Zemní filtr je vhodné umístit do svahu


Plastové tříkomorové septiky jsou využívány ke skladování a přečištění odpadní vody. Septik představuje první stupeň přečištění odpadních neboli splaškových vod


Princip přečištění spočívá v odstranění biologického i mechanického znečištění odpadních vod.


Zemní pískový filtr se instaluje za tříkomorový septik za účelem dosažení 2. stupně přečištění odpadních a užitkových vod. Jedná se o plastovou nádrž, která přirozenou cestou za použití písku a štěrku přefiltruje vodu za septikem. Údržba na vnitřní písek a štěrk filtru je relativně nenákladná, výměna písku a štěrku se doporučuje jednou za 15 let. Takto přečištěnou vodu je možné svést do trativodu, vodoteče, vsakovacího zařízení nebo vodního toku.

Nejprodávanější

4 položek celkem
Septik samonosný kruhový SSK 10 000 L s ZPF filtrem
+ Dárek zdarma
ZDARMAZDARMA
68 000 Kč bez DPH
82 280 Kč

Akční set Plastový tříkomorový septik SSK 10000 L + zemní pískový filtr ZPF typ 10-14 je  určený pro běžný RD, případně rekreační objekt s přerušovaným provozem o počtu cca...

SSK10ZPF
Septik samonosný kruhový SSK 6 000 L s ZPF filtrem
+ Dárek zdarma
ZDARMAZDARMA
51 200 Kč bez DPH
61 952 Kč

Akční set Plastový tříkomorový septik SSK 6000 L + zemní pískový filtr ZPF typ 6-9 je  určený pro běžný RD, případně rekreační objekt s přerušovaným provozem o počtu cca...

SSK6ZPF
Septik samonosný kruhový SSK 15 000 L s ZPF filtrem
+ Dárek zdarma
ZDARMAZDARMA
79 000 Kč bez DPH
95 590 Kč

Akční set Plastový tříkomorový septik SSK 15000 L + zemní pískový filtr ZPF typ 15-17 je  určený pro běžný RD, případně rekreační objekt s přerušovaným provozem o počtu cca...

SSK15ZPF
Septik samonosný kruhový SSK 3 000 L s ZPF filtrem
+ Dárek zdarma
ZDARMAZDARMA
42 000 Kč bez DPH
50 820 Kč

Akční set Plastový tříkomorový septik SSK 3000 L + zemní pískový filtr ZPF typ 3-5 je  určený pro běžný RD, případně rekreační objekt s přerušovaným provozem o počtu cca...

SSK3ZPF