Reference - Realizace na klíč

Realizace akumulační nádrže v Dunajovicích - Globo-line 8 300 L

Realizace v Dunajovicích nedaleko od města Třeboň se povedla bez větších komplikací. Požadavkem investora bylo řešení pro zalévání zahrady s možností splachování WC v domě. Po vzájemné dohodě s majitelem jsme zvolili variantu Komfort s akumulační nádrží Globo-line 8300 L. Součástí realizace byla samozřejmě doprava zdarma. Nádrž byla dovezena v dopoledních hodinách na místo určení, kde již bagrista prováděl výkop pro její usazení. Výkop byl zhotoven během pár hodin a následovalo vykopání rýh pro uložení rozvodů. Dle montážního návodu byl připraven podklad pro usazení. Následně za pomocí bagru byla nádrž opatrně vložena do výkopové jámy. Realizační technik provedl vyřezání otvorů k napojení nátoku a přepadu nádrže. Po připojení potrubí, byly otvory utěsněny těsněním a nádrž opatřena čerpadlem Easypump E-deep 1200 X-ring. Přepad byl sveden do vodoteče v blízkosti silnice v potrubí KG 150. Do již připravených rýh bylo uloženo napojení k domu. Rozvod byl řešen trubkou z polyethylenu (HDPE) DN25. Následovalo napojení vnitřních filtrů a zasypání venkovních rozvodů a nádrže. Celá realizace byla zhotovena během jednoho pracovního dne.

 

Realizace domovní ČOV, akumulační nádrže a vsakovacích tunelů v Nebovidech - Ozeanis 6 000 L

V Nebovidech u Brna jsme se při realizaci potýkali s komplikovaným svahem, který nakonec nebyl větší překážkou. Pro kompletní systém obsahující domovní čističku odpadních vod, akumulační nádrž a vsakovací galerii bylo nutné terén částečně upravit. Zemina v této oblasti byla písčitá a hlinito-písčitá, což značně urychlilo dobu výkopu. Po dohodě s majitelem zde byla uložena akumulační nádrž Ozeanis 6000 L, která byla napojena na závlahu zahrady a také pro splachování toalet v domě. Byl zvolen systém dopouštění akumulační nádrže ze studny, a to v případě nedostatku srážkové vody. Přepad z akumulační nádrže v tomto případě odvádí dešťovou vodu do vsakovací galerie, která je rovněž umístěna ve svahu za srubem. Na tuto vsakovací galerii je také napojen přepad z ČOV. V blízkosti akumulační nádrže byla umístěna domovní čistička odpadních vod, která slouží k mechanicko-biologickému přečištění odpadní vody. Toto řešení je vhodné zvláště z důvodu absence kanalizační sítě. Pro čerpání dešťové vody bylo zvoleno ponorné čerpadlo Easypump E-deep 1200. Čerpadlo má dostatečný výtlak pro obsluhu celého systému. Realizace byla zhotovena i s připojením na připravené domovní rozvody vody během jednoho dne.

  

Realizace akumulační nádrže v Radiměři - 2x Smart 6 000 L propojené.

V Radiměři nedaleko Svitav jsme realizovali řešení akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady. Z důvodu velké plochy zahrady pro zalévání bylo nutné zajistit velký objem dešťové vody pro akumulaci. Jako ekonomické řešení se nabízelo propojení dvou akumulačních nádrží Smart 6000 L. Výkop pro usazení nádrží se nacházel v blízkosti plotu, tudíž manipulace a prostor pro výkop podléhali stísněným podmínkám. I přes tyto obtíže se podařilo jámu vykopat během jednoho dne. Následně se nádrže usadili do jámy a technik provedl propojení v dolní části nádrží pomocí plastového potrubí KG DN150. Po této činnosti se realizoval také přepad do blízkého potoka a napojení k odběrnému místu na zahradě. Investor si přál do akumulačních nádrží odvodnit kompletní plochu střechy rodinného domu a tak bylo nutné upravit odvodnění některých svodů. Svody se osadili lapači střešních splavenin a rozvodné potrubí od těchto svodů bylo přepojeno k nádrži. Nádrž byla vybavena filtračním košem, čerpadlem Easypump E-deep 1200 a zasypána, dle postupu v montážním návodu

 

Realizace akumulační nádrže ve Zderazi - Ozeanis 6 000 L

Realizace v Pardubickém kraji v obci Zderaz bylo nutné provádět s velkou opatrností vůči okolní zástavbě. Jednalo se o vesnické stavení s vnitřním nádvořím, kde jsme nádrž umístili. Investor si přál realizovat ekonomickou sestavu pro zálivku a splachování WC s nádrží Ozeanis 6000 L. Přepad byl řešen s odtokem do vsakovacích tunelů. Realizace byla hotova opět během jednoho dne.

 

 

ZAUJALI VÁS NAŠE REALIZACE NÁDRŽÍ?

Neváhejte nás kontaktovat

telefonicky nebo přímo na webu

Zavolejte nám Nebo nám napište
Reference - button tel_v2 Reference - button dotaz_v2