Podmínky ochrany osobních údajů

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem e-shopu na webových stránkách www.trigyshop.cz je společnost TRiGY s.r.o. se sídlem Čs. armády 1181, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 06049923, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 39466 (dále jen „Správce“).

1.1. Kontaktní údaje správce

Abychom mohli naše služby poskytovat a web provozovat, zpracováváme některé osobní údaje. Níže v článku najdete především následující informace: 

 • jaké osobní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme;
 • jak dlouho údaje uchováváme;
 • kdo se k datům dostane;
 • jaká jsou Vaše práva

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“). 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte některý náš produkt nebo službu (například pomocí kontaktního formuláře), budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte. Těmito údaji jsou především: 

 • Vaše jméno a příjmení
 • fakturační nebo dodací adresa 
 • obchodní firma, sídlo společnosti, IČO a DIČ
 • telefonní číslo, e-mailová adresa

Tyto poskytnuté údaje používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytli Vám požadované informace. 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

2.2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás objednáte nebo nakoupíte, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám vyplníte v objednávce. Těmito údaji jsou především: 

 • Vaše jméno a příjmení
 • fakturační nebo dodací adresa
 • obchodní firma, sídlo společnosti, IČO a DIČ
 • telefonní číslo, e-mailová adresa

Tyto poskytnuté údaje používáme k tomu, abychom splnili naši smlouvu – dodali Vám naše zboží nebo zprostředkovali objednané služby. Kontaktní údaje nám slouží k naší komunikaci včetně informací ohledně stavu Vaší objednávku, případných reklamací nebo Vašich dotazů.

Osobní údaje zpracováváme z důvodu splnění našich povinností, stanovených zákonem na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti. Jedná se například o účetní a daňové účely, účely pro vyřízení reklamací a jiné. 

2.3. Obchodní sdělení

Pokud jste našim nakupujícím zákazníkem a nezakázali jste nám při nákupu zasílání newsletterů, tzv. obchodních sdělení, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro zasílání informací ohledně našich novinek, výhodných nabídek, apod. 

Obchodní sdělení zasíláme na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Odběr obchodních sdělení si můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte emailem: shop@trigy.cz.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše osobní údaje uchováváme následovně: 

 • po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi;
 • po dobu nezbytně nutnou k plnění archivačních či jiných právních povinností podle platných právních předpisů (ve smyslu zákona o účetnictví po dobu 15 let, apod.);
 • pro účely zasílání obchodních sdělení údaje uchováváme po dobu 10 let od Vašeho posledního nákupu nebo do odvolání tohoto souhlasu;
 • osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu po celou dobu, co bude účet Váš aktivní;
 • pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace;
 • soubory cookies mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

4. PŘÍJEMNCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Abychom splnili naši smlouvu, spolupracujeme i s jinými společnosti a osobami, které nám s chodem našeho e-shopu pomáhají. Příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • další společnosti zajišťující provozování e-shopu 
 • společnosti podílející se na dodání zboží/služeb 
 • společnosti zajišťující realizaci plateb na základě smlouvy
 • poskytovatel e-mailingové služby
 • společnosti zajišťující marketingové služby
 • externí účetní společnosti

Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. 

5. COOKIES SOUBORY 

5.1. Co jsou to cookies soubory?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

5.2. Jaké cookies využíváme? 

5.2.1 Nezbytné cookies

 • Jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek.
 • Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

5.2.2. Analytické/statistické cookies

 • Umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky.
 • Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají.
 • Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

5.2.3. Reklamní cookies

 • Používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají Vašemu zájmu a online chování.
 • Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

5.3. Cookies a internetový prohlížeč

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

6. VAŠE PRÁVA 

Za podmínek stanovených v GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.1. těchto podmínek;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

V neposlední řadě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím na shop@trigy.cz.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická, organizační a personální opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování, zálohy.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V naší společnosti nemáme pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Odesláním poptávky nebo objednávky z webových stránek www.trigyshop.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte, pokud po upozornění na webové stránce pokračujete v procházení obsahu. Procházením obsahu webové stránky po předešlém upozornění potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás:

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.12.2023.

Ing. Marek Roubíček, jednatel společnosti