Domovní čistírna odpadních vod VARIOcomp 8K

65 968 Kč 58 900 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
29.7.2024

Domovní čistírna odpadních vod VARIOcomp 8K je navržena svou kapacitou od 6 do 10 ekvivalentních osob (EO), průměrný průtok 1,2 m3/den. ČOV VARIOcomp se využívá zejména u rodinných domů nebo trvale obývaných rekreačních objektů s pravidelným provozem apod.

Typ 8K obsahuje standardní ČOV válcového tvaru z PP, vstupní komínek v = 500 mm, pochůzný poklop a membránové dmychadlo.

Dmychadlo je možno umístit mimo nádrž ČOV do vzdálenosti max. 7 m. Nátok a přepad do DČOV jsou standardně připraveny pro potrubí DN160. 

Při vypouštění přečištěné vody do vod podzemních nelze čističku schválit na ohlášení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Domovní čistírna odpadních vod VARIOcomp 8K

Domoví čistírna odpadních vod (ČOV) produktové řady VARIOcomp je biologická ČOV využívá aerobní biologické procesy a využívá se pro čištění především splaškových vod u rodinných domů nebo trvale obývaných rekreačních objektů s pravidelným provozem apod. Je dimenzována pro využití v rozmezí kapacit 3 - 25 EO dle produktové řady. Domácí ČOV se využívá nejčastěji v místech, bez možnosti napojení na veřejnou kanalizaci odvedenou do veřejné ČOV. Dalším důvodem může být úspora financí za stočné a vývoz odpadních vod či ekologické nakládání s přečištěnou vodou. 

Přečištěná voda z domácích vodáren může být dle zákona vypouštěna do vsakovacího zařízení nebo do dešťové kanalizace. Může být také dále akumulována v nádrži na vodu a využívána jako šedá voda v domácnosti, například pro splachování WC nebo zálivku zahrady. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.

Domovní čistírny typu VARIOcomp dodáváme v typových řadách 5K, 8K, 12K. Čistírna odpadních vod VARIOcomp je konstrukčně řešena jako samonosná nádrž z polypropylenu válcového tvaru. 

Klíčové vlastnosti: 

 • Prověřená a spolehlivá konstrukce nádrže
 • Nízké provozní náklady a vysoká spolehlivost 
 • Jednoduchá manipulace a obsluha čistírny
 • Dálkový dohled nad ČOV (volitelně)

Popis technologie

ČOV VARIOcomp čistí odpadní vody za pomocí aerobních biologických procesů. Odpadní voda natéká do kalového usazovacího prostoru ČOV (A). Kalový usazovací prostor je vybaven zápachovou uzávěrkou pro eliminaci úniku zápachu. V usazovacím prostoru se z vody odstraní mechanické, plovoucí a usaditelné látky. Tyto látky jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze).

Po odloučení nerozpuštěných látek voda natéká mechanicky předčištěná voda z usazovacího do aktivačního části. Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody pomocí mikroorganismů. Biologické čištění probíhá stykem odpadní vody s aktivovaným kalem, případně s biomasou zachycenou na nosiči biomasy. Ve spodní části tohoto prostoru se nachází jemnobublinný provzdušňovací systém, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla. V aktivačním prostoru může být umístěný také nosič biomasy (volitelný prvek), jež zajišťuje stabilitu celého procesu čištění v případě velkého přetížení nebo naopak malého zatížení čistírny odpadní vody (ČOV). Nosič biomasy lze vložit do ČOV i dodatečně, např. při změně zatížení ČOV. 

Směs vody a aktivovaného kalu z aktivačního prostoru natéká otvorem u dna do dosazovacího prostoru (E), kde dochází k oddělení aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Vyčištěná voda je odtokovou mamutkou (F) čerpána do odtokového žlabu, odkud odtéká přečištěná voda z čistírny. Usazený aktivovaný kal je hydraulicky recirkulován z dosazovacího prostoru zpět do aktivačního prostoru otvorem v technologické přepážce. Přebytečný, aerobně stabilizovaný kal je periodicky pomocí kalové mamutky odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru.
Akumulační prostor (D) slouží k vyrovnání změn vyvolaných nerovnoměrným nátokem do čistírny v průběhu dne. Do provzdušňovače je přiváděn vzduch z dmychadla. 

Technologie je umístěna ve válcovité nádrži z polypropylenu o průměru 1200 mm a výšce 1520 mm, která má válcový vstupní komín o rozměrech 950 x 500 mm s pochůzným poklopem, čímž dosahuje celkové výšky 2020 mm.

Umístění a instalace čističky

ČOV lze zprovoznit svépomocí dle manuálu. Instalace domácí čističky odpadních vod řady VARIOcomp není náročná. Instaluje se do výkopu na vyzrálou, srovnanou podkladní betonovou desku. Poté se připojí na kanalizaci a propojí se hadicemi s dmychadlem. Umístěním dmychadla mimo nádrž se prodlužuje jeho životnost, díky eliminaci agresivního prostředí, které by na něj působilo uvnitř čističky. Dmychadlo je možno umístit mimo nádrž ČOV do vzdálenosti max. 7 m. Kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle „Návodu k obsluze“.

Oproti ČOV MONOcomp je u čističek VARIOcomp nutné provádět 2x ročně (nebo častěji při větším zatížením ČOV) odkalování kalového prostoru fekálním vozem.

Součásti ČOV

 • 1x Plastová, válcová, samonosná nádrž s kompletní vestavbou 
 • 1x Membránové dmychadlo
 • 1x Základní nástavec výšky 500 mm
 • 1x Pochůzný poklop do 200 kg
 • 1x Otvor pro nátok DN160, 1x otvor pro přepad DN160
 • Nosič biomasy (volitelné)
 • UV lampa (volitelné)
 • Externí kalová nádrž (volitelné)

Technické parametry čističky

VARIOcomp 5K VARIOcomp 8K VARIOcomp 12K
Kapacita ČOV 3 - 7 osob 6 - 10 osob 10 - 13 osob
Výška  2 020 mm 2 020 mm 2 020 mm
Průměr 1 200 mm 1 480 mm 1 925 mm
Výška přítoku 1 350 mm 1 350 mm 1 350 mm
Výška odtoku 1 270 mm 1 270 mm 1 270 mm

Soubory ke stažení

Download_v2    Montážní návod

Download_v2    Návod k obsluze

Download_v2   Prohlášení a vlastnostech

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističky odpadních vod
? Max. kapacita ČOV dle EO: do 7 EO, do 10 EO
Řada ČOV: VARIOcomp
Max. denní nátok: 1,2 m3/den
Max. kapacita ČOV: 10 EO
Hmotnost: 260 kg
Celková výška: 2020 mm
Průměr: 1480 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: