Domácí čistička odpadních vod TOPAS R 5 BASIC

42 560 Kč 38 000 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
10.6.2024

Domácí čistička odpadních vod TOPAS R 5 BASIC je navržena svou kapacitou od 2 do 5 ekvivalentních osob (EO), průměrný průtok 0,75 m3/den. Čistička TOPAS R se využívá zejména u rodinných domů, bytových domů nebo rekreačních objektů s pravidelným provozem, apod.

Typ R 5 obsahuje standardní ČOV válcového tvaru z PP, uzamykatelný pochozí poklop, membránové dmychadlo. Čističku lze volitelně vybavit také UV lampou, dávkovačem chemikálií nebo spínací zásuvkou. 

Veškerá technologie ČOV je umístěná přímo v těle nádrže. Nátok a přepad do DČOV jsou standardně připraveny pro potrubí DN110, průměr nátoku a přepadu lze připravit dle Vašich požadavků v dimenzích DN110 - DN160 (uveďte do poznámky v objednávce). 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Domácí čistička odpadních vod TOPAS R 5 BASIC

Domácí čistička odpadních vod (ČOV) produktové řady TOPAS R BASIC je biologická čistička, využívající aerobní biologické procesy. Je vhodná zejména pro čištění splaškových vod u rodinných domů nebo rekreačních objektů s pravidelným provozem apod. Domácí ČOV se využívá nejčastěji v místech, bez možnosti napojení na veřejnou kanalizaci odvedenou do veřejné ČOV, z důvodu úspory financí za stočné a vývoz odpadních vod či z důvodu ekologického nakládání s přečištěnou vodou (zpětné využití).

ČOV TOPAS R je dimenzována pro využití v rozmezí kapacit 2 - 400 EO dle produktové řady. Domovní čistírny typu TOPAS R dodáváme standardně v typových řadách R5 a R8. Na poptávku Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku i pro větší ČOV. 

Přečištěná voda z domácích vodáren může být dle zákona vypouštěna do vod povrchových, do vod podzemních (např. pomocí vsakovacího zařízení), případně zpět do kanalizace. Voda může být také dále zachytávána v akumulační nádrži na vodu a využívána například na zálivku trávníku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.

Klíčové vlastnosti:

 • Snadná obsluha - Veškerá technologie je umístěná v nádrži 
 • Prémiová základní sestava - V základní výbavě dostanete dmychadlo a kalojem na skladování přebytečného kalu
 • Automatické odkalování bioreaktoru
 • Jednoduchá montáž - Díky vyztuženému dnu můžete ČOV v případě stabilního podloží osadit na zhutněný štěrkopískový podsyp
 • Nátok 0,7 m pod terénem (varianta Basic)
 • Doplňkové produkty k ČOV - UV lampa (čištění vody od bakterií a virů), Dávkovač chemikálií (například chemie pro srážení fosforu)

Řada TOPAS R BASIC na rozdíl od řady TOPAS S není vybavená řídicí SMART jednotkou a není možná instalace pískového filtru. Čištění je řízeno plovákovým spínačem a časovačem. TOPAS R má pevnou hloubku nátoku a to ve výšce 1500 mm ode dna. Čistírny TOPAS R BASIC jsou určené jen pro trvale obývané objekty, zatímco čistírny TOPAS S je možné instalovat jak pro rodinné domy, tak i pro chaty a chalupy, tedy rekreační objekty s přerušovaným provozem.

Popis technologie

Veškerá technologie je umístěna ve válcovité nádrži z polypropylenu o průměru 1200 mm a celkové výšce 2300 mm. Dmychadlo, řídicí jednotka, elektroventily a elektropříslušenství je umístěno v Boxu pro technologii (D).

Čištění odpadních vod v čistírně TOPAS R probíhá za pomocí SBR procesu čištění následovně: 

 • Fáze plnění bioreaktoru
 • Fáze sedimentace
 • Fáze vypouštění

Fáze plnění bioreaktoru

ČOV TOPAS R čistí odpadní vody za pomocí aerobních biologických procesů. Odpadní voda natéká do akumulačního prostoru ČOV (A). Bioreaktor (B) a akumulační prostor tvoří tzv. hydraulicky „spojené nádoby". Zde probíhá vlastní biologické čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem, v němž jsou obsaženy mikroorganismy. Tento proces je doplněn provzdušňováním, vzduch je vháněn do systému pomocí dmychadla, a k recirkulaci aktivační směsi do přítokové komory. Fáze trvá tak dlouho, dokud hladina v biorektoru nenastoupá na hladinu plnění nebo neuplyne stanovený čas.

Fáze sedimentace

Současně v bioreaktoru dochází k oxidaci amoniaku na dusičnany a k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Během fáze sedimentace, při níž je dmychadlo na nastavenou dobu vypnuto, se kal se usazuje na dně bioreaktoru. Sedimentace trvá po stanovaný čas. 

Fáze vypouštění

Fáze vypouštění je stav, kdy je z bioreaktoru vyčištěná voda odčerpávána pomocí odtokové mamutky do odtoku. Během této fáze je dmychadlo zapnuto. Voda je odčerpávána po nastavenou dobu, z tzv. hladiny plnění až na tzv. hladinu vypouštění, kdy je vypouštění ukončeno. V činnosti je také mamutka odkalení, díky níž dochází k míchání přítokové komory. 

Odkalování ČOV

Kontrola množství kalu se provádí jednou měsíčně například pomocí odměrného válce. Správný poměr kalu k čisté vodě po usazení ve válci je zhruba 30 % kalu a 70 % čisté vody. V případě, že je v odměrce kalu více jak 50 %, je pravděpodobně plný kalojem a čistírna vyžaduje odkalení. Odkalení se provádí buďto kalovým čerpadlem nebo fekálním vozem. 

V případě, že chcete prodloužit interval mezi odkalováním, můžete použít odvodňovací box na kaly, který je dostupný ve třech verzích: Standard, Manuál nebo Automat. S odvodňovacím boxem se interval odkalení ČOV prodlouží na 6-10 měsíců.

Umístění a instalace čističky

Instalace domácí čističky odpadních vod řady TOPAS R není náročná. ČOV se instaluje do výkopu na zhutněnou štěrkopískovou vrstvu, tloušťka podsypu min 150 mm. Pro zajištění větší stability podkladu můžete štěrkopískovou vrstvu doplnit cementem nebo suchou betonovou směsí. Podkladní armovanou betonovou desku je nutné provést v případě nestabilního podloží

Na zhutněné a dočištěné dno osaďte čističku, vyrovnejte jí pomocí vodováhy a proveďte připojení na kanalizaci. 

Obsyp ČOV provádějte po částech pískem nebo původní „prosátou“ zeminou bez větších kamenů (velikost do 10 mm) za současného plnění vodou. Podrobný postup, jak čistírnu instalovat najdete v montážním návodu. 

Doplňkové příslušenství 

Dávkovač chemikálií

Dávkovač chemikálií k domovním ČOV slouží pro dávkování tekutého roztoku, například chemikálie pro srážení fosforu nebo substrát živin. Dávkovač chemikálií je vhodný například v případě požadavku na vyšší kvalitu přečištěné vody odtékající z ČOV (např. v oblastech národních parků nebo CHKO). Dávkovací zařízení najde uplatnění také v době dovolených nebo pokud je objem odpadních voda, natékajících do ČOV nedostatečný, například menší počet osob, užívajících objekt než byla navržená kapacita čistírny. 

Dávkování chemikálií tvoří zásobník chemikálie a dávkovací čerpadlo. Chemikálie jsou dávkovány do vyčištěné vody automaticky dle nastavené hodnoty koncentrace chemikálie na 1 m3 vyčištěné vody.

UV lampa

UV lampa slouží k odstranění virů a bakterií obsažených ve vodě. Jedná se ekologický a hygienicky nezávadný způsob úpravy vody. UV lampu je vhodné použít například při zpětném využití vody, například na toalety u zálivky zahrady.

Součástí dodávky

 • 1x Plastová, válcová, samonosná nádrž s kompletní vestavbou 
 • 1x Membránové dmychadlo Thomas AP-60H
 • 1x Pochůzný uzamykatelný poklop 
 • 1x Otvor pro nátok DN110, 1x otvor pro přepad DN110
 • UV lampa (volitelné)
 • Dávkovače chemikálií (volitelné)

Technické parametry čističky

TOPAS R 5 TOPAS R 8
Kapacita ČOV 2 - 5 osob 2 - 9 osob
Výška  2310 mm 2310 mm
Průměr 1220 mm 1560 mm
Výška přítoku 1500 mm 1500 mm
Výška odtoku 1400 mm 1400 mm

 

Soubory ke stažení

Download_v2    Produktový list

Download_v2    Návod k obsluze

Download_v2   Technický výkres

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističky odpadních vod
? Max. kapacita ČOV dle EO: do 5 EO
Řada ČOV: TOPAS R
? Max. denní nátok: 0,75 m3/den
Max. kapacita ČOV: 5 EO
Hmotnost: 145 kg
Celková výška: 2310 mm
Průměr: 1220 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: